official website alFons HENNES - Fons HENNES - Fonzie born17jan1957 in Berg (Europe, Belgium, 1910) : butcher <> security guard  werk-planning-du travail                 extra info


HomePage
budget'15
contact - post


open:agenda

open:wist je dat/did you now/saviez vous

open:blood pressure bloeddruk  open: healt since 18-01-2015

& borststeken  - gezwollen linker navelstreek- spierkrampen - draai'ingen

 

zwartwerk - en noir

17/01/2014

u geeft wel meer dan een half miljard euro aan leeflonen uit aan 156.355 personen ... minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR)

= 3200 euro per persoon

= 3x mijn afgeschaft pensioentje


17 jan 2015

: ik krijg geen brugpensioen op '58 en moet blijven werken maar de werkgever heeft onvoldoende werk en wettelijk gezien mag ik waarschijnlijk niet eens blijven werken 

: je ne peux pas avoir ma prépension à l'âge de 58 ans je dois continuer de travailler et mon patron il n'a pas assez de travail pour moi et en plus je pense que je ne peux plus travailler conforme la légalité