Geschiedenis van Egypte

 

 

 

Algemeen
Algemeen 2
Toetanchamun Amsterdam
Goden
Photo Galary
Photo Gallery2
Tempels
Piramides
Tutanchamun
Tutanchamun dl2.
Konings Vallei
Mummificeren
Speciaal voor Jeugd
Jeugd deel2
Hierogliefen
Filmbeelden over het Oude Egypte
Div.Links buitenland
Nieuws over Oude Egypte
Nieuws oude egypte deel 2


 

DEZE WEBSITE en NIEUWS PAGINA  WORDT NIET MEER BIJGEWERKT

 

VANAF 1 APRIL 2017  VERHUISD DEZE WEBSITE NAAR   WWW.ANCIENT-EGYPT29.WEBNODE.NL

 

 

<

 

 

 

De Egyptische beschaving is meer dan 5000 jaar geleden begonnen, toen de eerste koning de twee helften van het land verenigde.De Egyptenaren ontwikkelden een manier van leven die meer dan 3000 jaar stand hield en die vanwege zijn ouderdom en stabiliteit zelfs op de oude Grieken en Romeinen grote indruk maakte.Egypte was een land met vele goden en de koningen van het land, die farao’s genoemd werden, werden als levende goden beschouwd.

Omdat zij absolute macht hadden, konden ze opdracht geven tot het bouwen van de enorme piramides en tempels waar Egypte nu nog steeds beroemd om is.

De Egyptische samenleving kende niet veel veranderingen. Zonen hadden meestal hetzelfde beroep als hun vaders. Afgezien van de farao’s waren de belangrijkste mensen de edelen, de priesters, de klerken die zaken te boek konden stellen en de ambtenaren die de belasting inden.

Daaronder kwamen de ambachtslieden en andere vaklieden.De meeste Egyptenaren waren eenvoudige boeren.

 

                               

 

 

 

 

Het geschenk van de Nijl

Een oude Griekse geschiedschrijver heeft Egypte"het geschenk van de Nijl"genoemd, omdat de rivier van doorslaggevende betekenis was voor het leven in het land.

De Nijl stroomde door een enorme woestijn, waar het bijna nooit regende en maakte het land langs haar oevers vruchtbaar.

Op deze smalle strook land vestigden de Egyptenaren zich, werden boeren en brachten hun grote beschaving tot stand.

Hoewel woestijnen, bergen en moerassen Egyptes contact met de buitenwereld beperkten, dreef het land uiteindelijk ook buiten zijn grenzen handel en voerde er oorlog.

Het komt onder andere door dit beperkte contact met de buitenwereld dat de manier waarop de Egyptenaren leefden in duizenden jaren maar weinig veranderde.

 

 

  LEVEN AAN DE NIJL

Bijna alle Egyptenaren woonden dicht bij de rivier die wemelde van het leven.

Jagers zaten allerlei soorten gevogelte achterna met werphout en netten.

Vissers sloegen hun buit aan de haak of gebruikten netten. Ze deden dat vanuit lichte bootjes, gemaakt van strak bij elkaar gebonden bosjes papyrusriet dat op de oever van de rivier groeide. Vooral in de moerassige delta waar de Nijl onbeteugeld stroomde zaten ook wilde dieren, zoals nijlpaarden, die een grotere buit waren.Rijke mensen maakten voor hun plezier tochtjes op de Nijl en uit de levendige schilderingen die de Egyptenaren maakten van vogels en andere dieren spreekt de waardering die ze hadden voor de schoonheid van de natuur.

De Nijl was ook een belangrijke waterweg voor schepen die langere reizen maakten om nijvere ambtenaren te vervoeren of grote blokken steen voor bouwwerken te transporteren.

 

 

               

 

Comfort in Huis

Arme mensen leefden in rieten hutjes, maar de meeste dorpelingen hadden huizen van één of twee verdiepingen met meerdere kamers.

Wanneer een huis eenmaal gebouwd was met stenen van leem, werd er een laag pleisterwerk op aangebracht en werden er versieringen geschilderd op de binnenmuur.Omdat het in Egypte zo heet was, waren de ramen klein.De huizen waren daardoor koel, maar ook donker.

Gezinnen brachten grote delen van hun vrije tijd door op het dak, waar luchtopeningen ervoor zorgden dat er een beetje wind was.Rijke mensen hadden huizen in de stad, maar ook villa’s op het platteland met tuinen met bomen eromheen en bassins vol vis.

 

          

 

 

STEDEN

De meeste Egyptische steden vormden zich, zonder dat daar plannen voor gemaakt waren,rond tempels en paleizen.In dergelijke steden waren de arme wijken vaak erg benauwd en dichtbevolkt, met kleine huisjes in een doolhof van steegjes.

De rijken woonden in wat ruimere buitenwijken, maar ook hier was grond duur,zodat de mensen aangemoedigd werden bij het bouwen de hoogte in te gaan.

Sommige huizen waren wel drie verdiepingen hoog met ontvangkamers op de eerste verdieping, boven de opslagruimten en de werkplaatsen van de ambachtslieden.

Op de tweede verdieping waren de privé vertrekken van de eigenaar, terwijl het dak extra ruimte bood voor opslag.Hier kon men ook op een koel plekje zitten of buiten slapen onder een zonnescherm.

 

 

 HET LAND VAN VELE GODEN

Egypte kende honderden goden en godinnen, één voor elk aspect van het leven of de dood.Voor de Egyptenaren was de gewoonste zaak van de wereld en ze werden dan ook woedend toen farao Achnaton hen één enkele god wilde laten aanbidden.

Toen Achnaton dood was, werd hij door priesters vervloekt en nam men de oude gewoonten weer op.

De belangrijkste van alle goden was Re, de god van de zon die leven gaf en vader was van de farao’s.De farao’s op hun beurt werden weer als levende goden beschouwd.

Ook de god Osiris was heel belangrijk voor de Egyptenaren.Na zijn dood was hij door zijn vrouw Isis weer tot leven gewekt.

Omdat hij de god van de onderwereld geworden was, zou hij over de Egyptenaren oordelen na hun dood

 

 

 

 

De mensen in Egypte waren erg gelovig. Ze geloofden in verschillende goden, maar de zonnegod Ra was toch wel de belangrijkste. De zonen van de zonnegod werden de farao's. De farao's waren dus erg machtig, want de mensen geloofden dat ze goden waren.
Als levende god leefden de farao's apart van het volk. Alles werd voor hem apart ontworpen, zoals kleding of gebruiksvoorwerpen.
De farao droeg de staart van een stier, een teken van kracht en vruchtbaar heid.

 
De belangrijkste goden op een rijtje (van links naar rechts)
1. Horus (verbonden met de farao, hemelgod)
2. Seth (vijand van Horus en Osiris) : god van stormen en wanorde
3. Thoth (maangod en god van de schrijfgod, het tellen en de wijsheid.
4. Chnoem (god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel)
5. Hathor (godin van de liefde, geboorte en dood)
6. Sobek (krokodillengod, heer van de Fajoem)
7. Ra (of Re of Amon, de zonnegod)


In het Oude Egypte geloofden de bewoners dat de farao macht had over het weer.
Zo deed hij elk jaar een ceromonie om te zorgen dat de nijl zou gaan overstromen, want dit was weer goed voor de grond.

De macht van de farao was zo groot dat alles in Egypte van de farao was.
Een farao kan doen en laten wat hij wil. Hij mocht zelfs als enige de doodstraf opleggen.

Een farao had ook meerdere vrouwen.
De oudste zoon en dochter van zijn belangrijkste vrouw: Grote vrouw, waren de koninkijke erfgenamen. Dus alleen zij konden de macht krijgen.
De farao had goddelijk bloed in zich en om dat puur te houden , trouwden die twee kinderen met elkaar.
( Zo konden ze ook nog kiezen uit kinderen van de andere vrouwen . Als het maar een kind van de farao was.
Moet je nagaan dat ze dus met hun eigen zusje, broertje, half-zusje of half- broertje moesten trouwen).

De rol van de farao veranderde wel steeds. In het Oude Rijk was hij eerst een god, later werd de farao meer gezien als beschermer. Maar weer later werd hij echt als krijgsheer of als held gezien. Ze werden toen veel getekend als hoofd van de troepen.


 

 

 

Neem een link op naar de pagina van Egypte :

http://www.worldphotos.nl/index.php?id=10184

 

KIJK OOK NAAR MIJN VERNIEUWDE EN BIJGEWERKTE WEBSITES OVER

WWW.EVERYONEWEB.COM/REIZENVANALEX (OVER DE OUDHEID)

WWW.EVERYONEWEB.COM/ONTSTAANVANROME

 

KIJK OOK NAAR DE FILMBEELDEN VAN HET OUDE EGYPTE

Monitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site CountsMonitored by BelStat - Your Site Counts
DEZE WEBSITE IS VAN  eckha123@planet.nl